Diabetes: BFA Thesis Poster
Diabetes: BFA Thesis Poster
Adobe Illustrator
24x36
2010