CBG, Lantana camara
CBG, Lantana camara
Adobe Photoshop
8.5x11
2007